Αποστολή μαζικών μηνυμάτων

SMS.net.gr Bulk SMS Service

Φόρμα εγγραφής


(μαζί με το πρόθεμα χώρας πχ. 3069XXXXXXXX)

Ο κωδικός θα σας έρθει με SMS στο κινητό τηλέφωνο που θα δηλώσετε.

όρους χρήσης.
Ακύρωση